Artea Brahaj

Concentration: Social Studies and Ethnicity Migration and Rights

House: Kirkland

Hometown: New York City, New York

Favorite Albanian Saying:                    "Trimi i mirë me shokë shumë."


Enio Andoni

Concentration: Economics

House: Lowell

Hometown: Fier, Albania

Favorite Albanian Saying:                    "Matë tre herë, prit një herë."


Joana Avrami

Concentration: Neuroscience

House: Dunster

Hometown: Boston, Massachusetts

Favorite Albanian Saying:                             "O burrë i dheut!"